Please enter subscribe form shortcode

Wielogenowa ocena ryzyka kardiologicznego

Posiadamy testy do diagnostyki in vitro (IVD), który ocenia za pomocą oprogramowania interpretacyjnego analizę genetyczną, z próbki wymazu z policzka, a w połączeniu z cechami fenotypowymi przypisuje zindywidualizowane ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych za pomocą Polygenic Risk Score (PRS) i Adjusted PRS. Ma na celu wczesne zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym, służąc jako przewodnik doradczy w skutecznym zarządzaniu powiązanymi czynnikami obciążającymi.
Dostarcza informacji genetycznych, które są potencjalnie użytecznym narzędziem dla pracowników służby zdrowia do wdrażania spersonalizowanej medycyny prewencyjnej.
PRS i skorygowany PRS są dostarczane dla następujących stanów zdrowia:

  • Choroba wieńcowa (Coronary Artery Disease)
  • Kardiomiopatia - rozstrzeniowa
  • Kardiomiopatia przerostowa
  • Niewydolność serca
  • Arytmia - migotanie przedsionków
  • Udar niedokrwienny mózgu

  • Oferujemy jako jedyni test na rynku do diagnostyki DNA, który jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro (IVD) opatrzonym znakiem CE i został zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych Narodowej Agencji Leków (EOF) "Gremdis" (Protokół nr 54882/23-05-2022).

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Wypelnij formularz
lub kliknij w link

Skorzystaj z formularza