Please enter subscribe form shortcode

Diagnostyka onkologiczna

Zwiększamy dostępność do innowacyjnych testów diagnostycznych w dziedzinie genomiki klinicznej umożliwiającej spersonalizowaną i optymalną terapię. Celem diagnostyki molekularnej jest identyfikacja defektów i mutacji genów, które powodują zmiany nowotworowe z punktu widzenia onkologii precyzyjnej nieważne jest miejsce gdzie rozwija się zmiana nowotworowa, a o wiele bardziej istotne jest, które defekty genów wywołują chorobę. Spośród 25 tyś genów ludzkich około 600 może powodować choroby nowotworowe przy czym 4-8 różnych defektów guza może być razem odpowiedzialnych za nieprawidłowy podział komórek dlatego do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej potrzebna jest szczegółowa mapa danego guza.

Testy genetyczne wykonywane u pacjentów leczonych cząsteczkami zarejestrowanymi w Polsce i refundowanymi przez NFZ w ramach programów lekowych lub nierefundowanymi czyli leczonych komercyjnie.

Specjalistyczne testy genetyczne stosowane w leczeniu onkologicznym przy pomocy cząsteczek niezarejestrowanych i nierefundowanych w Polsce, a stosowanych w ramach badań klinicznych w innych krajach.

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Wypelnij formularz
lub kliknij w link

Skorzystaj z formularza